ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶତପଥି

ଜୁଇର ରଡ ନିଆଁ
ଓଡିଆ
ନିଆଁର ବହୁ ରୂପ, ବହୁ ଅବସ୍ଥା । କବିତାରେ ଏ ନିଆଁ ମୁଖାଗ୍ନି ରୁ ଆତ୍ମାର ଦହନ ଭାବେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେଉଛି । ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଶତପଥିଙ୍କ କବିତା
ଶବ୍ଦରେ ମୁଁ ନିଃଶବ୍ଦ
ଓଡିଆ
ପ୍ରହ୍ଳାଦ ଶତପଥିଙ୍କ କବିତାରେ ଭାବ ଓ ଅର୍ଥର ଏକ ବିଚିତ୍ର ସିମ୍ଫୋନି ରହିଥାଏ । ଶବ୍ଦ ତାଙ୍କ କବିତାରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ କୁହୁକ ନିର୍ମାଣ କରୁଥାଏ ।