ତରୁଣ ବେଳାର କବି, ଶୁଭେନ୍ଦୁ ମୁଣ୍ଡ, ଫଟୋ: ଫେସବୁକ୍

ସବୁ ଖେଳ ଶିଖାଇ ଦେବାକୁ ହେବ ତୋତେ
କହିଦେବାକୁ ହେବ ସମସ୍ତ ଗୁମର
ତୋତେ ଛିଡା କରିଦେବାକୁ ହେବ ଛକ ଉପରେ
ଯେଉଁଠୁ ତୁ ଦେଖିପାରିବୁ ଧୁଳିର ଚେହେରା
ତୋ ନିଜ ଆଖିରେ ।

ତୋ ଆଖିରେ ଅନେକ ସ୍ଵପ୍ନ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣେ
ମା ମୋର, ତୋର ସମସ୍ତ ସ୍ଵପ୍ନକୁ, ଫୁଲତୋଡାଟିଏ କରି
ତୁ ସଜେଇ ରଖିପାରିବୁନି ଫୁଲଦାନୀରେ ।
କୌଣସି ଫୁଲଦାନୀରେ ଫୁଲତୋଡା କେବେହେଲେ ବି
ରହିପାରେନି ସତେଜ,
ରହି ପାରେନାହିଁ ସଜୀବ ।

ତୋତେ ତୋର ସ୍ଵପ୍ନକୁ ଫୋପାଡିଦେବାକୁ
ହେବ ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ବୁଣି ଦେବାକୁ ହେବ
ସମସ୍ତ ଧୂସର କ୍ଷେତରେ ଯେଉଁଠି ଲୁହଲହୁ
ନିଗିଡି ଗଲେ ବି ମାଟି ମା’ ଦିଏନି ଫସଲ ,
ତୋର ସ୍ଵପ୍ନକୁ ବୁଣି ଦେବାକୁ ହେବ
ମଉନୀ ଆକାଶର ଛାତିରେ
ଉଠି ଆସିବା ପାଇଁ ବର୍ଷୁକୀ ମେଘାର ଫସଲ ।

ତୋ ଆଖି ଲୁହରେ ଧୋଇ ହୋଇଯିବ
ଦୁଃଖର ସୀମାସରହଦ
ତୋ ହସରେ ଫୁଟି ଉଠିବ ଟିକି ଫୁଲଟିଏ
ଘନ ଘୋର ଅନ୍ଧାର ରାତିରେ
ସକାଳର ସମ୍ଭାବନା ନେଇ ।