ଚିତ୍ର: ୱିକି କମନ୍ସ

ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ପୃଥିବୀର ସବୁଜ ଶିରାପ୍ରଶିରାରେ
ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ଆକାଶରେ ସମୁଦ୍ରରେ
ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ସାବଜା ବଣରେ
ପକ୍ଷୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ, ପରରେ
ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ମୋ ଦେହରେ ।

ସବୁଜ ଗଛ ସବୁ ଜଳୁଥିଲେ ଓ ଜାଳୁଥିଲେ ମୋତେ
ମୁଁ ଛ' ଖଣ୍ଡି କାଠରେ ଜଳୁଥିଲି ।
ବଣରେ, କେହି ଜଣେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଚାଲିଗଲା ପଛକୁ ନ ଦେଖି,
ମନେ ହେଲା ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଲା ଆତ୍ମୀୟ ଜଣେ କେହି କାହାକୁ ।

ନିଆଁ ଜଳୁଥିଲା ହୁତ ହୁତ ହେଇ
ବଣର ଅବୟବ ଏବେ ନିଆଁରେ
ବଣର ଆଖି ଓଠ ହୃତପିଣ୍ଡ ନିଆଁରେ
ଧାଉଁଥିବା ହରିଣ ନିଆଁରେ
ହରିଣ ପଛରେ ଧାଉଁଥିବା ବାଘ ନିଆଁରେ ।

ଆମେ ସଭିଏଁ ଅନେଇ ରହିଛୁ
ଆମ ଅଜାଣତରେ ରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇ ଚାଲିଗଲା କେହିଜଣେ
ଆମେ ପଚାରୁଛୁ, ଠିକ ସେ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ନା ନାଇଁ
ଘିଅ ଆଣ, ଛିଞ୍ଚି ଦିଅ ଚାରିପଟେ
ଲୁଣ ଆଣ, ଛିଞ୍ଚି ପକାଅ
ଆହୁରି ଭଲରେ ପୋଡିବ ଅବୟବ ।

ମୁଁ ଦେଖିନିଏ ମୁଣ୍ଡ ପଟେ ଲାଗିଲା ନା ନାଇଁ
ଗୋଡ ଝୁଲୁଛି ମଡାର
କାଠ ଛୋଟ ପଡିଗଲା ବୋଧହୁଏ
ଆଖିରେ ଲାଗିସାରିଛି ନିଆଁ
ଆବେଗରେ ଲାଗିସାରିଛି ନିଆଁ
ବିବେକର ଲାଗି ସାରିଛି ନିଆଁ
ଆତ୍ମାରେ ଲାଗି ସାରିଛି ନିଆଁ ।

ଆମେ ଫେରିଗଲୁ ଯିଏ ଯା'ର ଘରକୁ
ଶ୍ମଶାନ ରେ ଜଳୁଥିଲା ଜୁଇ
ଜୁଇ ର ରଡ ନିଆଁ ରେ ଏଥର ବଣ ଜଳୁଥିଲା
ଇତର ପ୍ରାଣୀ ଙ୍କ ଦେହ ଜଳୁଥିଲା ।
ଘାସ ଫୁଲ ଜଳିଗଲା
ପାହାନ୍ତି ସକାଳର କାକର ଜଳିଗଲା
ରାତି ଅଧର ଆକାଶ ଜଳିଗଲା, ଜହ୍ନ ଜଳିଗଲା
କୁନି କୁନି ତାରା ସବୁ ଜଳିଗଲେ
ବଣୁଆ ମୂଷା ଜଳିଗଲା, ଜଳିଗଲା ଠେକୁଆ ଛୁଆ
ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗୀ ସାପ ।

ନିଆଁ ଲଗେଇଥିବା ହାତ ଆତ୍ମୀୟର,
ଆମର ସମ୍ମତ୍ତି ରହିଛି
ଆମ ଓଠରେ ଏବେବି ଜଳୁଛି ସିଗାରେଟ
ଧୂଆଁ ଉଠୁଛି, ଲିଭିନି
ବଣଭୋଜିର ଉଲ୍ଲାସ ଏବେ ବି ଜୀବନ୍ତ ଅଛି
ଚୁଲି ଓ ଭୋକର ନିଆଁ ଏବେ ବି ଦିକି ଦିକି ଜଳୁଛି ।

ମୁଁ କେମିତି ଖୋଜିବି ସେଇ ଅଗ୍ନିର ସ୍ଫୁରଣକୁ
ଯାହା ମୋ ଭିତରେ ଅଛି କସ୍ତୁରୀ ପରି, ଅଥଚ ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲ ସାରା ଖୋଜୁଛି ।
ମୁଁ ନିଆଁ ଲଗେଇସାରି ଦମକଳବାଲାଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି ।