ଫଟୋ: ଡେଭିଡ୍ ମାଲୁଫ୍, ୱିକି କମନ୍ସ

ମୂଳ ଇଂରାଜୀ - ଡେଭିଡ୍ ମାଲୁଫ୍
ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ - ନିଖିଳେଶ ମିଶ୍ର

ସେ ବର୍ଷ ମୋର କୁଆଡ଼େ ଯିବାର ନଥିଲା, ମୁଁ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଲି - ଭୁଲ
କଲି, ନିହାତି ଭୁଲ, କିନ୍ତୁ ରହିଲି ପ୍ରେମରେ ହିଁ, ରହିଚି ବି।
ସେଇ ପୁରୁଣା ରୁକ୍ ରୁକ୍ ଛାତିତଳେ, ନମାଗିଲେ ବି
ଖୁବ୍ ବେଶୀ ମିଳିଯିବା,
କିଛି ଗୋଟେ ଦରକାର ଏଇ କ୍ଷଣି - ସାର୍ଟ୍ ପକେଟରେ ଏଇମିତି
ମୁହୂର୍ତ୍ତମାନଙ୍କର ସନ୍ତକ ସବୁ ।

ସାର୍ଟ୍ ସବୁର ରଙ୍ଗ ମୋ'ର ମନେ ଅଛି । ସେସବୁ ମୁଁ
କିଣିଥିଲି ପରଖି ଦେଖିବାକୁ
ନିଜକୁ ସେଥିରେ, ଏଇ ଆଶାରେ ଯେ
କେବେ ଦିନେ କୋଉଗୋଟେ ଝରକା ପାଖରେ
ପ୍ରତିବିମ୍ବରେ ମୁଁ ଧରିନେବି
ପ୍ରେମିକର ନୂଆ ଏଇ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଥିବା ମୋ' ନିଜକୁ:
ଗୋଟିକର ପୋଦିନା ପତ୍ର ପରି ସବୁଜ ରଙ୍ଗ,
ଆରଟି ଗୋଲାପୀ,
ତୃତୀୟଟି ଆଇଭି ଲିଗ୍, ପାଉଁଶିଆ,
ଗାଢ଼ କଳା ଗାରପକା, ମୋ'ର ପ୍ରଥମ କଲାର୍-ବାଲା ସାର୍ଟ୍ ।

ଆମେ କେବେ ଲେଖୁନା । କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଆଇନା ଆଗରେ
ଟାଇ ବାନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧୁ ମୁଁ ଦେଖେ ଯେ
ଜଣେ - ଯାହାକୁ ମୁଁ ଖୋଜୁଥିଲି - ପଶେ ଘର ଭିତରକୁ,
ସେ ଜଣକ ମୁଁ,
ତମେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଅ ଆର ବଖରାରେ,
(ଆମେ ଏଯାଏଁ ଫେରେଇ ନେଇନଥାଏ
ସେଇ ଜୀବନଟି ଯାହା ଆମେ
ପରସ୍ପରର ପାଟିରେ
ସବୁଦିନେ ସବୁବେଳେ
ଢାଳିଦେବା ବୋଲି କଥା ଦେଇଥିଲେ)
ମୁଁ ଏପଟ ବଖରାରେ ସାର୍ଟ୍ ପରେ ସାର୍ଟ୍ ବଦଳାଉଥାଏ
ତମକୁ ଚମକେଇଦେବା ଆଶାରେ ।

ଘୂରୁଥିବା ଦିନସବୁ । ମୋ' ହୃଦୟ
ପୁଣିଥରେ ମୋ' ମୁହଁରେ, ମୁଁ ଏତକ ଲେଖୁଚି ତମ ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ବି
ଥାଅ ତମେ, ଯିଏ ବି ଅପଲକ ଚାହିଁଥାଉ ନୀଳ ଆଖିକି ତମର, ମୁଁ ହିଁ
ଅଛି ଏଠି, ଏବେ ବି । ନା, ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନାଇଁ, ମୁଁ ଆଉଥରେ
ବାହାରି ଆସିବି ନାଇଁ
ସେ ପୁରୁଣା ସମୟ ଭିତରୁ, ତମକୁ କଷ୍ଟ ଦେବାକୁ । ନା,
ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଦୂରରେ ମୁଁ ତମଠୁ ଯେ
ବିଶ୍ବାସ କର, ମୁଁ ଜମାରୁ ଅପେକ୍ଷା କରିନି ଏଠି
ମୋ' ନିଃଶ୍ୱାସ ଅଟକେଇ ତମ ଉତ୍ତର ପାଇଁ ।