ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣର ବିକାଶ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା
ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ସହମତି ହେଉଛି ଯେ ତିମିମାନଙ୍କୁ ବିପଦରେ ପକେଇବାରେ ଅନେକ କାରଣ ଦାୟୀ |
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ
ପାଣିପାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ ହେଉଛି ବିଜ୍ଞାନର ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ର ଯେପରି କି ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନ ...

ଅରୋରା (Aurora) କ’ଣ ?
ଉତ୍ତର ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧର ଉଚ୍ଚ ଅକ୍ଷାଂଶ ଦେଶଗୁଡିକରେ ଅରୋରା ଉତ୍ତର ଆଲୋକ ବା ନର୍ଦନ ...

କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକାର ବିକଳ୍ପ: ଛତୁ ଚାଷ
ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ୍ ମହମାରୀ ସମୟରେ ଜୀବନ ଓ ଜୀବିକା ପାଇଁ ଛତୁ ଚାଷ ...

Load More